VVP BVBA

Consignatie

Voor bedrijven die te maken hebben met een verbruik van vele onderdelen hebben soms niet altijd de mogelijkheid om in de juiste opslag en aanvulling te voorzien.

 

VVP voorziet de mogelijkheid om al deze materialen op een handige en snelle manier te stockeren en eveneens te bevoorraden.

 

VVP stelt boutenkasten met verschillende legsystemen beschikbaar in bruikleen, zonder betaling van huurprijs.

Er wordt door de klant enkel een aankoopgarantie gegeven van de te stockeren goederen.

Indien nodig komt VVP, na overleg met de klant, graag langs om op afgesproken tijdstippen de kasten aan te vullen met de voorraadartikelen.

 

De bruiklening is kosteloos maar de ontlener is aansprakelijk voor verlies/ diefstal en elke beschadiging.  De kasten blijven eigendom van VVP.